Protokoll Höstmöte 2021-11-24

Ladda ner

126 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Protokoll-hostmote-SBS-21-11-24.pdf

Protokoll fört vid höstmöte för Skoghalls Båtsällskap,
2021-11-24 i SBS lokaler Hammarö.
Ca 40 medlemmar närvarande vid mötet.

$1 Mötet öppnas:
Ordförande Christina Palm hälsar alla välkomna till mötet.
$2 Mötet anser att kallelsen till mötet, har sänts ut i rätt tid enligt stadgarna.
$3 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkänns.
$4 Jan Staaff och Carina Jansson väljs av mötet att justera protokollet.
$5 Avgifter och hyror för 2021.
Styrelsens förslag till avgifter och hyror för 2021.
Höjd medlemsavgift med 50 kr. till 500 kr.
Avgift för bryggplatser som höjs med 100 kr,
(liten plats 650 kr., mellan plats 1500 kr., stor plats 2300 kr.)
Höjd avgift för seglarskolan med 100 kr. till 300 kr.
Beslut: förslaget antas av mötet.
$6 Budget 2021, bilaga 1.
Styrelsens förslag till budget för 2021 antas av mötet.
$7 Kommande verksamhet:
Ordförande m.fl. gick igenom styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2021.
Mötet antar den föreslagna verksamhetsplanen.
Bilaga 2.
$8 Rapport från arbetsgruppen för ”Tak över våra båtar”.
Nicke Magnusson gick igenom arbetsgruppens arbete och resultat.
Styrelsen fortsätter att arbeta med frågan, Tomas Ingvall anmälde sitt intresse att delta i
arbetet.
Styrelsen undersöker om det finns några bra lösningar i andra båtklubbar.
$9 Kaffe serveras
$10 Övriga frågor:
Medlem efterfrågade system för registrering av lediga båtplatser när båtplatsägaren är ”på
sjön”.
Medlem frågade om status på Sjöräddningens flytt till hamnen.
Svar: kommunen stoppade projektet p.g.a. brist på pengar.
Intresse finns för båttillbehörs loppis i hamnen.
Styrelsen tar upp frågan, ett datum till våren läggs ut på hemsida och Facebook så får vi testa.
Hamnchefen informerade om att bryggornas förankring behöver ses över då kedjorna har
börjat rosta sönder, arbetet med detta börjar i höst med brygga J. Hör gärna av er till
hamnchefen om ni vill hjälpa till.
Söö gruppen jobbar vidare med myndigheter och markägare så att upprustningen kan fortsätta
av uthamnen.
$11 Avslutning:
Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

 1. Staffan Larsson
  | Svara

  Båttillbehörsloppis är en utmärkt idé.
  Roligt om vi kan köra ett test under våren.

  Sen en stor eloge till Sööns gruppen.
  De gör ett fantastiskt arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 5 =