Bottenfärg
Slipning samt borttagning av gammal giftig bottenfärg måste ske på ett säkert sätt så att inga sliprester hamnar på marken.

Vid blästring skall presenning bredas ut under marken så att alla rester kan insamlas och lämnas till återvinningsstation som miljöfarligt avfall.

Spolplattan får användas vid ”sanering”, slipning och isblästring av båtbottnar i samråd med hamnchefen.

Vid slipning av båtbottenfärg skall slipmaskin kopplas till dammsugare.
Påse med slipdamm skall lämnas till Miljöstation som miljöfarligt avfall.
SBS har en oscillerande slipmaskin med anslutningsbar dammsugare för uthyrning till medlemmar.

Se filmen ren båtbotten utan giftfärg här