Inom hamnområdet har vi vinteruppläggningsplatser och båthus, en kran för båtlyft av de flesta fritidsbåtar och en mindre kran för master.
Vi har två sjösättningsramper, en för större båtar och en för segeljollar.
I nära anslutning till hamnen finns camping, restaurang och badplats.


Vy av inloppet till hamnen

Vy över hamnen

Lyft av segelbåt