Du har väl koll på reglerna? ”Fyra snabba tips”

 

Använd inte bekämpningsmedel i onödan

Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxten.
Mer information om dessa alternativ finns på www.batmiljo.se.
Om du måste måla, följ instruktionen på färgburken för korrekt mängd färg.
Och fundera på om färgen verkligen behöver målas på varje år.

Använd godkända medel med rätt användningsområde

Om du väljer att måla båten, så använd godkänd färg för det område du tänker använda båten i.
De färger som är godkända av Kemikalieinspektionen har ett registreringsnummer och uppgift om vilken behörighetsklass färgen tillhör.
Färger i klass 3 får användas av alla.
På etiketten finns också viktig information om var och hur du ska använda medlet.

Var försiktig när du målar eller tar bort färg

Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen.
Kemiskt verkande färger innehåller ett eller flera aktiva ämnen (till exempel koppar).
Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergiframkallande ämnen finnas i produkterna, och det gäller även fysikaliskt verkande färger.
Täckande klädsel, handskar och ett enkelt munskydd kan skydda mot exponering och inandning av färg och slipdamm.
Samla upp slipdamm och färgrester och lämna till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen

Var extra försiktig vid köp på internet eller utomlands

Om du köper båtbottenfärg på internet, har du alltid rätt att få all information om produkten innan du genomför köpet.
Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

 

Här laddar du ner pdf filen från transportstyrelsen
Text & Källa: Transportstyrelsen

 

Mer information finner du i länkarna här nedan
Kemikalieinspektionen

Regler för båtbottenfärger

Ren båtbotten