Skoghalls Båtsällskap är en ideell förening i norra Vänern.
Föreningen har ca 1000 medlemmar och ett stort antal bryggplatser, vilka hyrs ut till medlemmarna.
(För närvarande har vi dessutom 230 medlemmar som står i kö i väntan på bryggplats.)
Inom hamnområdet har vi vinteruppläggningsplatser och båthus, en kran för båtlyft av de flesta fritidsbåtar och en mindre kran för master.
Vi har två sjösättningsramper, en för större båtar och en för segeljollar.
   

I nära anslutning till hamnen finns camping och badplats.

Vaktgång 2024
Mer information om vaktgången finner du här

Observera att vaktgången börjar 15/4 med brygga I