Varje bryggplatsinnehavare är skyldig att gå vakt i hamnen 2 gånger på 3 år.
Tid för vaktgången är mella 22.00-05.00

Om du inte har möjlighet att gå din vakt själv, så finns andra som gärna ställer upp för dig:
Observera att endast medlemmar i SBS får gå vakt.

Om den ordinarie vakten inte infinner sig:

1. Försök få kontakt med vederbörande.
Telefonnummer finns i bryggplatsförteckningen
2. Om detta misslyckas, kontakta någon av nedanstående personer

Fredrik Björkehed 070-454 10 50
Fredrik Nejderskog 070-643 94 32
BerndtGrundin 070-242 46 23
Hanna Melchert 070-667 29 69
Simon Jern 072-324 02 20

Observera!
Ersättaren ska ha fyllt 18 år och antingen vara medlem i Skoghalls Båtsällskap eller ingå i medlems familj.
Om du anlitar någon annan vakt än de som SBS rekommenderar
Glöm inte att det är du som är innehavare av bryggplatsen som är ansvarig för att vaktgången sköts enligt SBS vaktinstruktioner.

Bryggplatsinnehavare som uteblir från vaktgång skall ersätta SBS med 1500 kronor.

Listan för vaktgången hittar du i länken här
Observera att vaktgången numera börjar två veckor tidigare
med brygga A v16

I uppdraget som nattvakt i hamnen ingår det att städa toaletterna både inne och ute genom att:
– Gör rent i toaletterna.
– Gör rent handfaten.
– Gör rent golven.
– Töm papperskorgarna och sätt i en nya påsar.
– Fyll på papper.
I garderoben i entrén finns allt du behöver!

Tyvärr är det många som slarvar med detta under sin vaktgång och toaletterna ser allt för ofta
smutsiga ut med överfulla papperskorgar.
Därför behöver alla som går vakt göra rent toaletterna varje natt så kan vi få en okej grundnivå.
Utöver det uppmanar vi alla medlemmar att lämna rent och snyggt efter sig och att tömma
papperskorgen och fylla på papper om det behövs.