JOLLESEGLING
Tisdagen den 5 maj kl. 18.00 startar SBS Seglarskola 2020

SBS bjuder in dig som vill ha lite kul i sommar och lära dig segla optimistjolle att börja i vår seglarskola!
Är du minst åtta år och har god vattenvana är du välkommen att höra av dig till oss.

Platserna är begränsade så kontakta någon av oss för information!

Malin Molinder 072-200 72 40
Lisa Palm 070-547 15 23

Nybörjare får låna jollar av SBS utan extra kostnad.
Du behöver bara ha med en egen flytväst!

Här hittar ni jolleseglarnas gamla hemsidor!
Där finns mer gammal information om tävlingar, träningar o.dyl.
Hemsidan från 2008-2016
Hemsidan fram till 2008

KÖLBÅTSSEGLING

Skoghalls Båtsällskap har inte sökt sanktion för någon
kölbåtskappsegling. Ambitionen är att få igång kappseglandet
på klubbnivå, innan större tävlingar arrangeras.