Följande regler gäller för SBS vinteruppställningsplatser:

 • Uppställningsplatsens ändamål är båtuppställning under icke båtsäsong.
 • Hyrestagaren är skyldig att känna till och följa de stadgar/bestämmelser som gäller för Sörvikshamnen med tillhörande område.
 • Hyrestagaren är skyldig att hålla båten erforderligt försäkrad
 • Hyrestagaren får inte uppföra någon permanent byggnad/ställning på vinteruppställningsplatsen.
 • Hyrestagaren är i förekommande fall, skyldig att anmäla till Skoghalls Båtsällskap att han/hon inte ämnar att sjösätta båten under innevarande säsong.
 • För båt som ej sjösätts tas avgift ut för sommaruppställning. Avgiften fastställs av SBS styrelse.
 • Hyrestagaren är skyldig att om SBS så påfordrar flytta till annan uppställningsplats inom området.
 • Hyrestagaren är skyldig att inom två veckor efter sjösättningen städa uppläggningsplatsen.
 • Hyrestagaren svarar för röjning och renhållning av uppställningsplatsen.
 • Hyrestagaren är skyldig se till att täckningsmaterial är i fullgott skick.
 • Hyrestagaren är skyldig att märka båtvagn med ägarens medlemsnummer.
 • Hyrestagaren får inte hyra/låna ut sin vinteruppläggningsplats utan SBS medgivande.