Varning förstörre rovmärla!

inlagd i: Nyheter 0

Hjälp till att hindra spridning av arten i Vänern och till andra vatten. Bild: Jonas Roth/Havs- och vattenmyndigheten. Fakta större rovmärlaStörre rovmärla (Dikerogammarus villosus) är en ny invasiv främmande art för Sverige som numera förekommer i Vättern. Första fyndet gjordes … Läs mer