Varning förstörre rovmärla!

inlagd i: Nyheter 0

Hjälp till att hindra spridning av arten i Vänern och till andra vatten.

  1. Tvätta båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  2. Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  3. Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
    Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.

Bild: Jonas Roth/Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta större rovmärla
Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) är en ny invasiv främmande art för Sverige som numera förekommer i Vättern. Första fyndet gjordes år 2023.
Den större rovmärlan blir cirka 3 cm lång.
Det är en aggressiv art som till exempel dödar fler byten än vad den äter upp.
När rovmärlan invaderar ett vatten förändras ofta smådjurssamhället och flera lokala arter minskar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två + 1 =