Höstmöte 24/11-21 kl. 19.00

inlagd i: Höstmöte, Nyheter 0

Onsdagen den 24 november 2021 kl. 19.00 i klubblokalen Sörvikshamnen

Punkter på dagordningen:

 • Beslut om årsbudget för 2022
 •  Beslut om avgifter för 2022
 • Höjning av medlemsavgiften med 50 kronor.
 • Höjning av samtliga bryggplatser med 100 kronor.
 • Höjning av seglarskoleavgiften med 100 kronor.
 • Kommande verksamhet

Efter långtid med restriktioner kan SBS medlemmar äntligen få möjlighet att träffas fysiskt. 
Men vi måste ändå vara försiktiga!

Innan du väljer att komma till mötet vill vi därför att:

 • Du är vaccinerad!
 • Du stannar hemma om du känner dig det minsta krasslig.

 Kaffe serveras under kvällen!

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Förslag till Dagordning

Vid Skoghalls Båtsällskaps höstmöte 2021-11-24 i klubblokalen Sörvikshamnen

 • Välkomna och mötets öppnande
 • Kallelsens godkännande
 • Dagordningens godkännande
 • Justerare av dagens protokoll
 • Beslut om avgifter och hyror för 2022

Styrelsens förslag:

– Höjd medlemsavgift med 50 kronor till 500 kronor

– Höjd bryggplatsavgift med 100 kronor till:

650 kronor för liten plats

1500 kronor för mellanplats

2300 kronor för stor plats

Höjd avgift för seglarskolan med 100 kronor till 300 kronor

 • Beslut om budget för 2022 Kommande verksamhet
 • Rapport från arbetsgruppen för ”Tak över våra båtar
 • Kaffe serveras!
 • Övriga frågor
 •  Avslutning

Förslag till Verksamhetsplan för Skoghalls Båtsällskap verksamhetsåret 2021

Vi ska prioritera hamnens skydd mot vågor och vind.

 • Styrelsen ska ännu hårdare driva på för att den arbetsgrupp som vi tidigare försökt få till stånd tillsammans med kommunen bildas. Arbetet måste under alla omständigheter påbörjas. En pir eller annan vågbrytare måste anläggas utanför hamnen eftersom det skyddande vassområdet stadigt blir mindre.

Vi ska arbeta för att de båtplatser vi förfogar över, såväl på land som i sjön, utnyttjas till våra medlemmars bästa.

 • Vi fortsätter kartläggningen av tomma bryggplatser.
 • Vi fortsätter med kartläggning av båtar som står på land året om och inte används.
 • Vi utreder möjligheter för fler medlemmar att vinterförvara sina båtar under tak.

Vi ska fortsätta att bedriva ungdomsverksamhet med god kvalité.

 • Vi fortsätter med seglarskola och träningsseglingar för jollar.
 • Vår ambition är att fler av våra seglare ska utvecklas och vilja ut på tävlingsbanorna.
 • Vi ska anordna ett läger tillsammans med Värmland-Västergötlands Seglarförbund under våren.
 • Vi ska anordna en vårregatta, en höstregatta samt ett klubbmästerskap för jollar.
 • Vi ska köpa en mindre kölbåt, C55 som möjliggör för våra seglare att även få träna på kölbåtssegling.
 • Planer finns för att anordna DM för jollar och kölbåtar tillsammans med Karlstads segelsällskap.

Vi ska främja gemenskapen i föreningen.

 • Vi ska ytterligare utveckla området runt SBS brygga på Västra Söön
 • Vi ska återuppta arbetet med att försöka hitta en plats för en uthamn.
 • Vi ska genomföra en enklare eskadersegling.
 • Vi ska anordna en höstfest.

I övrigt ska vi:

 • Fortsätta vårt enträgna arbete med att öka förståelsen och intresset för fritidsbåtslivet hos kommunens politiker och tjänstemän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två + 18 =