Avstjälpningsplats?

inlagd i: Hamn, Miljö 0

Jag ställer mig lite frågande till valet av avstjälpningsplats. Vem har man tänkt ska ombesörja och betala för transport till återvinningen🤔? SBS som är en ideell förening? Verkligen irriterande! 😡 Ordförande.