Res på Göta kanal i sommar -25%

inlagd i: Nyheter 0

För femte säsongen i rad, erbjuds du som medlem i båtklubb tillhörande båtförbund ansluten till Svenska Båtunionen, 25% rabatt för högsäsongen 2024.
Bokningen skall göres mellan 2024-03-25 – 2024-04-8 för att rabatten skall gälla.
Bokning kan ej göras vare sig före eller efter.

Nytt för 2024 års säsong är att dit båtförbund har en egen bokningssida och du måste boka genom denna för att utnyttja erbjudandet.

Länk till bokning

Har du några frågor skall du i första hand kontakta din båtklubb

Din representant i Göta Kanals arbetsgrupp
Lars-Göran Kring Mail: larsgoran.kring@telia.com Tel 0706211102


Efter att ha varit ett privat aktiebolag fram till 1978 är AB Göta kanalbolag idag ett helägt statligt bolag.
Än idag är det privilegiebrevet från 1810 som reglerar bolagets rättigheter och skyldigheter.
Till det kommer det statliga uppdraget att bevara och återställa det kulturhistoriska byggnadsverket och att skapa förutsättningar för turism.
Nyttotrafiken som kanalen byggdes för har nu ersatts av turister i fritidsbåtar och passagerarbåtar.
Hela Göta kanalområdet har blivit ett av Sveriges största turistmål som årligen lockar cirka 3 miljoner besökare från både Sverige och utlandet.
Den historiska kanalen har gått från att vara en viktig transportled till att vara en motor inom svensk besöksnäring, som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter långt utanför bolagets egen verksamhet.
De 58 000 indelta soldaterna har ersatts av 24 åretruntanställda medarbetare som har som sitt dagliga arbete i att driva, underhålla och utveckla Göta kanal.
Sluss- och brovakterna har ersatts av cirka 100 slussvärdar, som varje sommar ser till att fritids- och passagerarbåtar får en både säker och trevlig färd genom Göta kanal.
I sluss- och brovaktarstugorna bor privata hyresgäster, eller bedrivs näringsverksamhet kopplad till besöksmålet Göta kanal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 − 11 =