Fortsatt eldningsförbud i länet, men tillåtet att grilla i egen trädgård igen

inlagd i: Nyheter, Sööa 0

Fortsatt eldningsförbud i länet, men tillåtet att grilla i egen trädgård igen

Brand i skogen. @mostphotos Larm-Soderhamn

Det råder fortsatt eldningsförbud i skog och mark i hela länet, med undantag för grillning på egen tomtmark. Beslutet gäller i hela Värmlands län fr.o.m. onsdag 1/8, klockan 17.00. Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Värmland has issued a general fire ban in Värmland.

Fire ban in Värmland County

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Värmland has issued a general fire ban in Värmland. The ban covers all outdoor heating, including specially adapted campfires and barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers.

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Värmlands län. Beslutet innebär att länet återgår till det generella eldningsförbudet som omfattar fortsatt förbud mot grillning / eldning, med undantag för grillning på egen tomtmark.

Det råder fortfarande hög brandrisk i hela länet. Grillning i egen trädgård bör därför ske med stor försiktighet.

Undantag från eldningsförbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

SMHI:s prognos visar att brandrisken är fortsatt hög i länet. Det krävs sänkta temperaturer och regn innan brandrisken sjunker till en sådan nivå att eldningsförbudet kan tas bort helt i länet.

Det generella eldningsförbudet innebär förbud mot grillning och eldning i skog och mark med undantag för grillning på egen tomtmark. Det är däremot INTE tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser, badplatser osv.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/

Information om eldningsförbud på andra språk

Beslut om eldningsförbud i Värmlands län

Föreskrift om eldningsförbud i Värmlands lä

Brandriskprognos – 5 dygn (SMHI.se)

MSB manar till stor försiktighet i skog och mark

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nationellt för extremt stor brandrisk.

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda – Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna – Varna alla som hotas av branden.
  • Larma – Larma 112.
  • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.

113 13 – nationellt informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

113 13 – information number in case of major accidents and crises

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. You can call 113 13 to both leave and receive verified information, and the service is available 24 hours a day. The national information number is used to reduce the burden on the emergency number 112.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 3 =