Höstbrev 2023

Ladda ner

2 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Hostbrev_2023.pdf

Hej, SBS alla medlemmar!
Lite information från styrelsen inför kommande medlemsmöte: Som vi berättade förra hösten startades ett projekt tillsammans med Hammarö kommun med syfte att få till stånd en vågbrytare utanför vår hamn. Tre representanter från styrelsen har tillsammans med tjänstepersoner från kommunen försökt arbeta fram ett lämpligt förslag. Huvudspåret har varit att en vågbrytare av stenmaterial som kommunen har upplagt på Vidön skulle läggas ut på kommunens område i vattnet utanför vassen. Vi själva har utfört djupmätningar som vi lämnat till kommunen och dessa mätningar har legat till grund för det fortsatta arbetet. För att möjliggöra projektet var det nödvändigt att göra en grundlig bottenundersökning, och det uppdraget fick konsultföretaget Sweco. Tyvärr visade undersökningarna att upp till sju meter lös lera ligger på botten ovanpå fast grund. Detta gör att det är både praktiskt och ekonomiskt ogenomförbart att anlägga vågbrytaren på det viset vi hade tänkt. Styrelsen måste nu tänka om och vi undersöker nu möjligheten att lägga ut någon annan typ av vågbrytare. Styrelsen arbetar vidare och hoppas på en snar lösning! Dock har vi tvingats inse att Skoghalls båtsällskap kommer att få stå för det mesta av kostnaderna för vågbrytaren. Det innebär att styrelsen kommer att föreslå att alla bryggplatsinnehavare debiteras en engångsavgift på 2500 kronor för att täcka dessa kostnader.
Seglarskolan startade den 2 maj med samma fina intresse som tidigare år. 13 seglare deltog på den första träningen och totalt har vi ungefär 20 deltagare i verksamheten. Vår klubb är fortfarande den med absolut flest optimistseglare i norra Vänern. SBS stod som värd för vår regions seglarläger för optimister 27–28 maj, där ingen mindre än vår tidigare medlem Oscar Pantzare coachade seglarna. Säsongens sista läger hos SBS har anordnats för Zoom 8-jollar och det genomförs faktiskt nu, i skrivande stund, under Allhelgonahelgen! Våra seglare har också deltagit i flera regattor och läger på andra platser, såväl i Vänern som på västkusten. Det har verkligen varit en rolig och lärorik sommar i år. Säsongen avslutades med vårt klubbmästerskap så sent som den 8 oktober, då hela 11 seglare deltog i riktigt tuffa vindar.
Under säsongen har föreningen arrangerat några aktiviteter och en nyhet var en loppis för båtprylar som vi hade den 20 april. Tyvärr regnade det ordentligt, så vi lockade inte så många försäljare eller köpare som vi önskade, men det var ett kul initiativ. Vi återkommer! Den traditionella eskadern till Liljedal blev mycket lyckad, med rekord i antal medverkande. Säsongen avslutades med en lyckad kräftskiva i klubbens lokaler.
Vår flitiga “Sööagrupp” har jobbat hårt under sommaren och vårt område med brygga och grillplats blir bara bättre och bättre! Vi väntar nu på tillstånd att bygga ytterligare ett dass på ön.
Spolplattan i hamnen gör ett viktigt jobb för miljön i sjön, men alla vi båtägare måste hjälpa till. Reningsfiltren blir ofta täta och det innebär att tvättvattnet går orenat ut i vattnet. En stor bov som bidrar till att det blir tätt är om tvättmedel med lågt pH används (sura tvättmedel såsom exempelvis oxalsyra). Kontrollera era tvättmedel inför nästa bottentvätt är ni snälla!
Som ett tillägg till det här brevet kommer ett antal punkter som styrelsen har diskuterat för att försöka tillmötesgå er medlemmars synpunkter från fjolårets medlemsenkät. Vi vill på det här viset bland annat informera om hur vi, utan att ändra stadgar eller ordningsregler, kommer att arbeta lite mer strikt gällande hur båtplatserna används och fördelas.
Välkomna till höstmötet, hälsar styrelsen!
/Kicki Palm, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 5 =