Dagordning höstmöte 2023

Ladda ner

2 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Dagordning_hostmote_2023.pdf

Skoghalls Båtsällskap
Förslag till Dagordning
Vid Skoghalls Båtsällskaps höstmöte 2023-11-30 i SBS klubblokal i Sörvikshamnen.
1 Välkomna och mötets öppnande
2 Kallelsen
3 Dagordningens godkännande
4 Justerare av dagens protokoll
5 Styrelsens förslag till komplettering av stadgarna
6 Styrelsens förslag om engångsavgift för vågbrytare
7 Styrelsens förslag om avgift för sena lyft
8 Beslut om budget för 2024
9 Beslut om avgifter och hyror för 2024
10 Kommande verksamhet
Kaffe serveras!
11 Information från styrelsen
12 Övriga frågor
13 Avslutning
Skoghalls Båtsällskap
Styrelsens förslag till Höstmötet 2023-11-30:
Dagordningen punkt 5:
Justering av stadgarna:
§ 8, tredje stycket
Kallelse till ordinarie medlemsmöte skall ske skriftligt senast två veckor före den dag då mötet äger rum. Med skriftlig kallelse avses brev, mail och/eller meddelande på hemsidan.
Dagordningen punkt 6:
Styrelsen har under en längre tid arbetat med frågan om en vågbrytare för att skydda vår hamn. För närvarande har vi två förslag:
1 En flytande betongvågbrytare
2 En pålad vågbrytare
För att säkerställa styrelsens fortsatta arbete med detta föreslår styrelsen att en engångsavgift på 2 500 kr/byggplats tas ut av båtplatsinnehavarna under 2024. Detta skulle ge föreningen en intäkt på 1 300 000, vilket motsvarar ca 50 % av kostnaden för vågbrytaren.
Dagordningen punkt 7
Förslag om ny avgift för sena kranlyft:
Styrelsen föreslår att de medlemmar som behöver kran, och inte har lyft sina båtar senast den 31 oktober får betala en avgift på 600 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 + två =