Verksamhetsplan 2024

Ladda ner

9 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Verksamhetsplan_2024.pdf

I enlighet med Skoghalls Båtsällskaps ändamålsstadgar föreslår styrelsen följande plan för verksamhetsåret 2024:
Vågbrytare till skydd för hamnen:
o Styrelsen ska i samråd med Hammarö kommun arbeta för att slutföra projektet med att anlägga en vågbrytare utanför hamnen. Detta är av högsta prioritet, eftersom vassen i det närmaste har försvunnit helt.
Barn och ungdomsverksamhet:
o Seglarskola av god kvalité, där barn och unga ska ges möjlighet att delta på lika villkor, ska hållas under sommaren.
o I egenskap av en av distriktets mest framgångsrika föreningar inom jolleseglingen, har vi som avsikt att anordna såväl ungdomsläger som tävlingar på distriktsnivå.
o Våra ungdomar ska uppmuntras att ta steget ut i såväl regionen som nationellt. Detta för att utvecklas såväl genom tävling som umgänge med seglare från hela landet.
o Då det är möjligt ska vi delta i kommunens fritidsverksamhet för barn och unga. Bland annat kan vi erbjuda jollesegling som en del av Hammarölägret.
Föreningens övriga verksamhet:
o Aktivitetskommittén uppdras att anordna trevliga medlemssammankomster.
o SBS fortsätter arbetet med att medverka för en trivsam miljö på Västra Söön. I det syftet ska vi anlägga ytterligare en miljötoalett.
o För att kunna erbjuda våra medlemmar båtliv på lika villkor, ska det finnas funktionsanpassade tilläggningsplatser både i hamnen och på Västra Söön.
Våra båtplatser:
o Liksom de senaste åren kommer vi att kartlägga tomma bryggplatser och kommunicera med de medlemmar som inte nyttjat platserna.
o Vi kartlägger och avgiftsbelägger ägare till de båtar som står på land under sommaren.
Hamnområdet:
o Vi fortsätter att ta ansvar för miljön i hamnen.
 SBS ska ha ett gott samarbete med kommunens miljösamordnare.
 Reningsanläggningen vid spolplattan ska fungera utan anmärkning.
 Vi ska fortsätta att arbeta med energibesparande åtgärder i hamnen.
 Ytterligare cykelställ ställs upp för att underlätta för våra medlemmar att komma till hamnen utan bil.
o För att ge ett gott intryck för samtliga som besöker vår hamn ska hamnområdet vårdas gemensamt mellan funktionärer och övriga medlemmar.
 Vinterplatsinnehavare och båthusföreningar ansvarar för god ordning kring båthus och uppställningsplatser.
 Hamnens grönytor hålls snygga av föreningens funktionärer.
o Hamnkommittén arbetar för en säker hantering av medlemmarnas båtar.
 Kranar med kringutrustning, lastmaskin och traktor besiktigas och service utförs med erforderliga intervaller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × 2 =