Medlemsenkäten

Ladda ner

64 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
Enkatsvar_stat_sbs_2022.pdf Presentation av SBS-medlemsenkät 2022 SBS styrelse har gått igenom medlemsenkäten som genomfördes hösten 2022 och vill informera alla medlemmar om sitt ställningstagande utifrån resultatet. Först vill vi tacka alla som svarat på enkäten och därmed bidragit till en gemensam bild av föreningen och dess verksamheter. Styrelsen vill också betona den i huvudsak mycket positiva attityd till SBS som förening och dess verksamheter som ges i enkätsvaren. Allt detta syns tydligt i diagrammen. Nämnas kan ändå att hamnen anses vara i mycket gott skick och att allt kring båtupptagning och sjösättning fungerar bra. Många beskriver också en välkomnande atmosfär med en positiv inställning till alla medlemmar bland föreningens funktionärer och till att hjälpa till med det medlemmarna kan vara i behov av hjälp med. Det finns flera saker styrelsen, med anledning av enkätresultatet, kommer att arbeta vidare med: När styrelsen så har beslutat kan nedanstående punkter komma att kompletteras. Vi kommer att göra vad vi anser är möjligt för att förändra och förkorta båtplatskön. Vi kommer att sätta upp en skylt där de som ska utnyttja mastkranen uppmanas att vara väl förberedda så att inte onödig kötid skapas. Vi kommer att utöka markeringen för in- och utfart i hamnen nu när vassen inte anger en naturlig gräns. Vi kommer även fortsätta arbetet med föryngring bland funktionärerna. Flera vinteraktiviteter samt andra aktiviteter, som ex eskader anordnas. Detta för att öka medlemmarnas delaktighet. Dessutom kommer vi naturligtvis att fortsätta med de arbeten som styrelsen redan har beslutat. Till sist Vi ser ett ständigt behov att informera mera för att undvika missförstånd. Men glöm framför allt inte att allt arbete sker ideellt. Det är på det viset vi håller ner kostnaderna och skapar gemenskap. Styrelsen för SBS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 3 =