Utökade möjligheter till båtförvaring under tak.

Beredningsgruppens uppdrag
• Inventera antalet möjliga nya båtförvaringsplatser under tak utan att minska det totala antalet förvaringsplatser.
• Presentera olika byggnadsalternativ
• Ge förslag på placering.
• Ta fram kostnadsförslag, alternativa ägarformer och finansiering

Antalet möjliga nya båtförvaringsplatser
• Nuvarande 250 båtar
• Möjligt antal med tak 250 båtar (på sikt)

Olika byggnadsalternativ
• Traditionella båthus i enlighet med befintliga möjligt antal platser ????
• Gemensamma mindre ”hallar” möjligt antal platser ca 250
• Skärmtak möjligt antal platser ca 250

Möjliga hallar på norra planen
Beroende på båtstorlek
• 3 hallar 12 x 14m 9 platser
• 6 hallar 12 x 13m 18 platser
• 3 hallar 12 x 9m 9 platser
• 5 hallar 12 x 10m 15 platser
Totalt 51

Skärmtak mot bef båthus vid Norra planen
• En länga 60 x 8m ca 16 båtar

Förslag / exempel på placering på norra planen

Ägarform/byggprocess/finansiering
• SBS äger ”husen”.
• Förstagångsinnehavare bygger tillsammans hus i vilket de erbjudits plats.
• Ansvarig byggledare SBS.
• ”Innehavare” betalar insats inför byggstart och sedan årlig hyresavgift – allt till SBS.
• I hyran ingår el och försäkring av byggnad.
• Insatsen återfås vid utträde eller vid avslutad hyresperiod.

Utlysning/listor
• Beslut om när byggprocess kan påbörjas.
• Nuvarande listor makuleras.
• Information med möjlighet att anmäla intresse till alla medlemmar samtidigt.

SBS – styrelsebeslut 2021

• Maj månad: Styrelsen ställer sig bakom beredningsgruppens förslag.
• Oktober månad: Styrelsen beslutar att inga nya fasta, privata byggnader ska byggas i hamnen.

Arbetsgrupp
• Styrelsen bjöd in motionärer till arbetsgrupp i enlighet med årsmötesbeslut.

• Möte 1.
Gruppen beslutade att påbörja arbetet med att ta fram förslag på byggnader och som inte skapar någon utträngningseffekt i förhållande till dagens antal uppställningsplatser.

• Möte 2.
Styrelsens beslut om att inga privata byggnader ska byggas presenterades.
Motionärerna vidhöll att de önskar bygga båthus.
Olika alternativ diskuterades.
Eftersom inga möjligheter att komma överens anser styrelserepresentanterna arbetsgruppen vara avslutad.

Medlemsinformation
• Brev med information till alla medlemmar gick ut i samband med inbjudan till höstmöte 2021.
Mer information och möjlighet att anmäla erat intresse kommer att komma på hemsidan inom en snar framtid.

Fortsättning
• Styrelsen vill fortsätta arbetet med intresserade medlemmar i enlighet med beredningsgruppens förslag och styrelsens beslut utifrån då rådande ekonomiska förutsättningar