Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas. Ta upp båten i tid!

Kranförare 2017
Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
April
23
Reinhard Hartman          054-52 55 85, 070-572 88 33
29 – 30
Thore Wennerström  054-52 50 07, 0730-88 25 50
Maj
6 – 7
Hasse Blomgren         054-51 78 36, 073-671 64 42
13 – 14
Stefan Axelsson         054-53 10 94, 070-352 74 03
20 – 21
Ronny Persson           054-51 35 32, 070-547 24 19
27 – 28
Kjell Persson              070-304 53 35
Juni
3 – 4
Thorsten Born              054-52 54 22, 0708-14 04 97
10 -11
Jan Johansson            054-51 77 24, 070-684 39 31
Midsommar, Juli och Augusti ställer alla upp i mån av tid
September
9 – 10
Thorsten Born            054-52 54 22, 0708-14 04 97
16 – 17
Thore Wennerström  054-52 50 07, 0730-88 25 50
23 – 24
Hasse Blomgren        054-51 78 36, 073-671 64 42
30
Ronny Persson          054-51 35 32, 070-547 24 19
Oktober
1
Ronny Persson          054-51 35 32, 070-547 24 19

7 –  8
Stefan Axelsson        054-53 10 94, 070-352 74 03
14 -15
Kjell Persson              070-304 53 35
21 -22
Jan Johansson          054-51 77 24, 070-684 39 31
28 -29
Reinhard Hartman      054-52 55 85, 070-572 88 33

Extra
Olle Rosenqvist          054-52 49 78, 070-482 20 00
Björn Svensson          054-52 40 28, 070-482 48 42