Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas. Ta upp båten i tid!

Kranförare 2019
Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
April

27 – 28
Jan Johansson
054-51 77 24, 070-684 39 31

Maj
4 – 5
Reinhard Hartman
054-52 55 85, 070-572 88 33

11 – 12
Hasse Blomgren
054-51 78 36, 073-671 64 42

18 – 19
Thore Wennerström
054-52 50 07, 0730-88 25 50

25 – 26
Stefan Axelsson
054-53 10 94, 070-352 74 03

Juni
1 – 2
Ronny Persson
054-51 35 32, 070-547 24 19

8 – 9
Thorsten Born
054-52 54 22, 0708-14 04 97

15 – 16
Kjell Persson
070-304 53 35

Midsommar, Juli och Augusti ställer alla upp i mån av tid

September
7 – 8
Hasse Blomgren
054-51 78 36, 073-671 64 42

14 – 15
Ronny Persson
054-51 35 32, 070-547 24 19

21 – 22
Stefan Axelsson
054-53 10 94, 070-352 74 03

28 – 29
Kjell Persson 070-304 53 35

Oktober
5 -6
Jan Johansson
054-51 77 24, 070-684 39 31

12 -13
Reinhard Hartman
054-52 55 85, 070-572 88 33

19 – 20
Thorsten Born
054-52 54 22, 0708-14 04 97

26 -27
Thore Wennerström
054-52 50 07, 0730-88 25 50

Extra
Olle Rosenqvist
054-52 49 78, 070-482 20 00