Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas. Ta upp båten i tid!

Kranförare 2021
Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
April
24 – 25
Jan Johansson
054-51 77 24, 070-684 39 31
Maj
1 – 2
Reinhard Hartman
054-52 55 85, 070-572 88 33
8 – 9
Thore Wennerström
054-52 50 07, 0730-88 25 50

15 – 16
Ronny Persson
054-51 35 32, 070-547 24 19

22 – 23
Stefan Axelsson
054-53 10 94, 070-352 74 03

29 – 30
Thorsten Born
054-52 54 22, 0708-14 04 97

Juni
5 – 6
Kjell Persson
070-304 53 35
13 – 14
Midsommar, Juli och Augusti ställer alla upp i mån av tid
September
4 – 5
Thorsten Born
054-52 54 22, 0708-14 04 97

11 – 12
Ronny Persson
054-51 35 32, 070-547 24 19

18 – 19
Stefan Axelsson
054-53 10 94, 070-352 74 03

25 – 26 
Kjell Persson 070-304 53 35

Oktober
2 – 3
Jan Johansson
054-51 77 24, 070-684 39 31

9 – 10
Reinhard Hartman
054-52 55 85, 070-572 88 33

16 – 17
Thore Wennerström
054-52 50 07, 0730-88 25 50

Extra
Olle Rosenqvist
054-52 49 78, 070-482 20 00