Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas. Ta upp båten i tid!

Kranförare 2018
Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
April
28 – 26
Thore Wennerström  054-52 50 07, 0730-88 25 50
Maj
5 – 6
Hasse Blomgren         054-51 78 36, 073-671 64 42
12 – 13
Stefan Axelsson         054-53 10 94, 070-352 74 03
19 – 20
Ronny Persson           054-51 35 32, 070-547 24 19
26 – 27
Kjell Persson              070-304 53 35
Juni
2 – 3
Thorsten Born              054-52 54 22, 0708-14 04 97
9 -10
Jan Johansson            054-51 77 24, 070-684 39 31
16 -17
Reinhard Hartman      054-52 55 85, 070-572 88 33

Midsommar, Juli och Augusti ställer alla upp i mån av tid

September
8 – 9
Thore Wennerström  054-52 50 07, 0730-88 25 50
15 – 16
Hasse Blomgren        054-51 78 36, 073-671 64 42
22 – 23
Ronny Persson          054-51 35 32, 070-547 24 19
29 – 30
Stefan Axelsson         054-53 10 94, 070-352 74 03
Oktober
6 – 7
Kjell Persson              070-304 53 35
13 – 14
Jan Johansson          054-51 77 24, 070-684 39 31
20 -21
Reinhard Hartman      054-52 55 85, 070-572 88 33
27 – 28
Thorsten Born              054-52 54 22, 0708-14 04 97
Extra
Olle Rosenqvist          054-52 49 78, 070-482 20 00
Björn Svensson          054-52 40 28, 070-482 48 42