Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas. Ta upp båten i tid!

Kranförare 2020
Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
April
25 – 26
Reinhard Hartman
054-52 55 85, 070-572 88 33
Maj
2 – 3
Hasse Blomgren
054-51 78 36, 073-671 64 42

9 – 10
Thore Wennerström
054-52 50 07, 0730-88 25 50

16 – 17
Stefan Axelsson
054-53 10 94, 070-352 74 03

30 – 31
Thorsten Born
054-52 54 22, 0708-14 04 97

Juni
6 – 7
Kjell Persson
070-304 53 35
13 – 14
Jan Johansson
054-51 77 24, 070-684 39 31

15 – 16
Kjell Persson
070-304 53 35

Midsommar, Juli och Augusti ställer alla upp i mån av tid

September
5 – 6
Ronny Persson
054-51 35 32, 070-547 24 19

12 – 13
Stefan Axelsson054-53 10 94, 070-352 74 03

19 – 20 
Kjell Persson 070-304 53 35

26 – 27
Jan Johansson
054-51 77 24, 070-684 39 31

Oktober
3 – 4
Reinhard Hartman
054-52 55 85, 070-572 88 33
10 – 11
Thorsten Born
054-52 54 22, 0708-14 04 97

17 – 18
Thore Wennerström
054-52 50 07, 0730-88 25 50

24 – 25
Hasse Blomgren
054-51 78 36, 073-671 64 42

Extra
Olle Rosenqvist
054-52 49 78, 070-482 20 00