Kontrollera era båtar

Vi har haft påhälsning i hamnen av personer som inte kan skilja på ditt och mitt (tjuvar). Det har hittats 2 st trycktankar i dungen vid övre uppställningsplanen intill cykelvägen. Dessa återfås mot beskrivning hos hamnkommittén