Ytterligare bidrag för skrotning av båtar

HaV satsar ytterligare 1,2 miljoner kronor på skrotning av miljöfarliga fritidsbåtar Pressmeddelande – 2018-11-23 07:30:00 Satsningen på bidrag för att skrota gamla, miljöfarliga fritidsbåtar blev en succé. 265 båtar återvanns under september och oktober, vilket är mer än dubbelt så … Läs mer

Det här gäller för skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har … Läs mer