Inbjudan ShBS Vårregatta 2019

inlagd i: Nyheter 0

Kappsegling: Vårregatta för E-jolle, Zoom8, Laser, Optimist A och Optimist B
Datum: 25 maj 2019
Arrangör: Skoghalls Båtsällskap

 1. Regler
  1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
  definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
  Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S,
  Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som
  kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på Mörudden.
  1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
  regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig
  utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter
  och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som
  bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
  protestkommittén finner lämpligt.
 2. Villkor för att delta
  2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
  ansluten till sin nationella myndighet.
  2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
  Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller
  personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter
  regattan.
  2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
  gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
 3. Anmälan
  3.1 Anmälan ska göras senast 2019-05-23 till mariannestalheim@gmail.com.
  3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsmans namn, klubb, klass och
  segelnummer.

© SSF 2017

3.3 Anmälningsavgiften är 100 och betalas genom bg 132-8962 eller kontant vid
registrering.

 1. Registrering och besiktningskontroll
  4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 10.00 den 25 maj 2019.
 2. Tidsprogram
  5.1 Registrering 09.00-10.00
  Skepparmöte 10.00
  Tid för första varningssignal 11.00
  Prisutdelning snarast efter sista seglingen
  5.2 Tre kappseglingar är planerade
 3. Kappseglingsområde
  7.1 Kappseglingarna genomförs vid ShBS hemmahamn, Mörudden, Hammarö
 4. Banan
  8.1 Banan är en trapetsbana med inner- och ytterloop
 5. Protester och straff
  9.1 KSR Appendix P gäller.
 6. Poängberäkning
  10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
  färre kappseglingar räknas samtliga.
 7. Priser
  11.1 Pokaler
  Datum: 2019-05-14
  Namn: Marianne Stålheim 073-801 6254, 076-767 5055

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio − två =