Höstmöte 24 november kl.19:00

inlagd i: Nyheter 0

Alla medlemmar kallas till höstmöte torsdagen den 24 november kl. 19.00 i klubblokalen.

Ur dagordningen:
Avgifter för 2017
Budget 2017
Kallelse skickas ut tillsammans med faktura för årets avgifter.

Hej alla SBS-medlemmar!
Nu är det dags för årets höstmöte och vi ska summera året som har gått samt göra upp planerna
för nästa års båtsäsong.
Under 2016 har vi arbetat mycket med markytorna i hamnen. Vi har färdigställt nya planer för vinteruppställning och påbörjat ett stort projekt för att förbättra tillgången till el i hamnen. Nu har alla ni som har båtar i den norra delen av hamnen möjlighet att få el till era verktyg när ni ska rusta båten till våren. Vår plan är att fortsätta med ny matning av el ut mot piren under kommande vår.
En nyhet som infördes inför den här sommaren var avgiften för de som valt att låta sina båtar ligga kvar på land under sommaren. Avgiften, tillsammans med mycket information och publicitet, har lett till att ett antal gamla oanvända båtar har försvunnit från hamnen. Ett fyrtiotal båtar har av olika skäl ändå legat på land i sommar och de kommer att debiteras en avgift på 500 kronor. Har man inte sjösatt nästkommande sommar kommer avgiften att fördubblas. Avsikten med avgiften är primärt att få bort båtar som inte används från hamnen, men även att båtägaren ska betala för tjänsten att ha en uppläggningsplats på sommaren.
Angående uppläggningsplatser och båthus vill vi påminna om att ni som har plats på land har förbundit er att hålla snyggt runt såväl båthus som uppställningsplatser. Det finns mycket kvar att önska vad gäller ordning och reda. Det växer meterhögt gräs och lövsly runt båthusen och uppläggningsplatserna är ofta dåligt städade. SBS tillhandahåller röjsågar och trimmers för er som vill göra snyggt. Det är bara att fråga någon funktionär i klubben så får ni låna. Det är inte meningen att tiden under våra gemensamma arbetsdagar ska användas till att göra snyggt på dessa platser!
Som ni kanske har uppmärksammat har vi gjort förändringar vad gäller sophantering i hamnen. Den stora containern som endast var ämnad för brännbart material och inte för hushållssopor är borta och vi har i stället tagit ett abonnemang för hushållssopor. Containern som vi hyrde kostade föreningen en rejäl slant. Hyran naturligtvis, men den stora kostnaden var att vi tvingades betala för sortering av soporna eftersom allt mellan himmel och jord har hamnat i containern. Vi tycker att det har fungerat mycket bra under sommaren och hoppas att ni medlemmar ser nyttan med att ni själva kör era grovsopor från båtar och båthus till återvinningen.
Nu till våra bryggplatser: Det har under de senaste åren tillkommit ett antal båtar upp emot 40 fot i vår hamn. 40 fots båtar är den maximala storleken vi kan få plats med vid våra bryggor. När hamnen byggdes såg inte fritidsbåtsflottan ut som den gör i dag och varken bryggor eller hamnens djup är dimensionerat för större båtar. Om ni planerar att köpa en så stor båt, tänk på att kontakta styrelsen i förväg för att säkerställa att ni kan få en bryggplats som passar.
Styrelsen kommer, på höstmötet, att lägga fram ett nytt förslag på avgiftssystem för bryggor, sjösättning och upptagning. Detta som en ytterligare drivfjäder att lägga rätt storlek på båt på rätt plats. Det nya systemet kommer också att underlätta vår administration en del. Ändringen går ut på att vi skapar en schablonavgift kopplad till storleken på båtplats. Den som har stor plats förväntas använda både kran och traktor och kommer därför att betala för det. Den som har mellanplats förväntas använda enbart kranen, eftersom mellanstora båtar oftast kan bogseras av personbil. Den minsta platsen får inget påslag för varken kran eller traktor, då de som har små båtar oftast tas upp av egen bil på rampen. Den här ändringen ger ingen större inkomstförändring för föreningen, utan förväntas hjälpa oss med problemet att många alldeles för små båtar ligger på de största platserna. Förslag till ovanstående avgifter kan ni läsa i möteskallelsen.
Styrelsen

Styrelsens förslag till höstmötet 2016
Avgifter:
Medlemskap: 450:- Oförändrat
Juniormedlemskap: 100:- Oförändrat
Seglarskola: 200:- Oförändrat

Markhyra båthus: 750:- Oförändrat
Vinteruppställning: 500:- Oförändrat
Sommarliggare år 1: 500:- Oförändrat
Sommarliggare år 2: 1000:- Oförändrat
Sommarliggare år 3: 2000:- Oförändrat
Sommarliggare år 4: 4000:- Oförändrat
Sommarliggare år 5: 8000:- Oförändrat
Mastförvaring: 100:- Oförändrat
Hyra klubblokalen: 1000:- Oförändrat

Kranlyft: 300:- Oförändrat
Traktor: 300:- Oförändrat
Bryggplats liten: 550:- Oförändrat
Bryggplats mellanstor, inklusive kran vår och höst: 1300:- Ny avgift
Bryggplats stor, inklusive kran/traktor vår och höst: 1900:- Ny avgift

Styrelsens förslag till budget finner du på andra sidan av dokumentet.

Medlemmars förslag till höstmötet 2016
John R Pettersson har lämnat ett förslag om räddningsstegar på bryggorna i hamnen.
– Styrelsen föreslår att vi får tiden fram till sommaren på oss att fundera ut hur vi kan montera stegar på lämpliga platser.

Magnus Kvist och Ulf Larsson har tillsammans med ett antal andra medlemmar lämnat ett förslag på utbyggnad av platsen kring SBS brygga på V:a Söön. Man vill bland annat bygga
en bastuflotte.
– Styrelsen föreslår att Magnus och Ulf bildar en arbetsgrupp för att driva projektet. I arbetet ska även kontakt med myndigheter, tillståndsansökan och annat som tillhör ett sådant projekt ingå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × två =