Hej, medlemmar i SBS!

inlagd i: Nyheter 0

Nu är den här säsongen förbi och nästan alla våra båtar är på land igen efter ytterligare en härlig båtsommar.
Även den här sommaren har varit påverkad av Coronapandemin, men vi har ju dels vant oss vid att förhålla oss till den och dels har det varit lite mildare i sommar nu när vi äntligen har kunnat vaccinera oss. (Krisinformation.se)
Vi är glada att äntligen kunna bjuda in till ett medlemsmöte i klubblokalen!
Årsmötet i våras hölls digital: via Teams och jag kan konstatera att vi alla har blivit duktiga på att mötas över nätet.
Det gick fantastiskt bra!


Under det senaste halvåret har det tack vare er medlemmar och våra olika kommittéer åter blivit mycket uträttat inom vår verksamhet!
Här kommer några exempel:

Nästan samtliga jolleseglare som seglade med oss förra året i SBS seglarskola återkom i våras också och ett antal nya kom till.
Vi har som vanligt haft en fantastisk säsong och vi avslutade med ett klubbmästerskap med hela 14 deltagare.
Kan det vara så att vi har börjat uppskatta utomhusaktiviteter lite mer nu under pandemin?
Vi får hoppas att det häller i sig i så fall!

En ”Sööakommitté” har bildats och de har minsann inte legat på latsidan i sommar!
Alla gamla trämöbler har fraktats bort från ön och de har ersatts med nysnickrade bord och bänkar.
Gänget har gjutit och byggt en stor fin grill med tillhörande avlastningsbord.
Trappan nertill bryggan har förbättrats, bryggan har funktionsanpassats till de som har lite svårt att röra sig och mycket, mycket mer har gjorts.
På höststädningen åkte några medlemmar ut till en och ställde i ordning inför vintern.
Man har också haft kontakt med berörda om att vi ska fä möjlighet att bygga ytterligare en toalett i närheten av vår brygga.
Lite smolk i bägaren måste vi ändå lägga till.
Någon eller några har huggit sönder barken på tre stora fina tallar vid grillplatsen.
V:a Söön ligger i ett naturreservat och där gäller särskilda regler för att skydda naturen.
Man får självklart inte göra åverkan på träd!
Dessutom gäller att man ska ta hänsyn till växter och djur.
Klockan 22.00 på kvällen ska det vara tyst enligt dessa regler!
Var snälla och respektera det här så att vi alla kan ha kvar möjligheten att besöka V:a Söön som vi har på så nära avstånd från hamnen.

Hamnkommittén har tillsammans med ett flertal andra medlemmar gjort ett stort arbete i hamnen.
I stort sett all mark som kan användas som vinteruppställningsplatser är tagen i anspråk och hamnen kan nu anses som fullbelagd såväl på land som i vattnet.
På övriga ytor har vi bland annat planerat ut och sått gräs och snart har vi det parkliknande område som vi haft som vision i många år.
Man har flyttat en del båtar och många tomma täckställningar är nu borta.
El är framdragen och i stort sett samtliga båtägare har nu tillgång till det i nära anslutning till sin uppställningsplats

Under hösten har hamnkommittén lagt ner mycketjobb på båtbottenprojektet som drivs tillsammans med Länsstyrelsen och Värmlands Båtförbund.
Ett 25-tal medlemmar med gamma bottenfärg som inte är bra för miljön i vattnet har fått möjlighet att få hjälp med isblästring av sin båt.
Med subventioner från Länsstyrelsen har vi kunnat bygga tältet man använder till is blästringen och även bidra till den enskilda båtägarens kostnader.

Under sensommar och höst har vi vid vissa dagar med hårda vindar uppmärksammat att våra bryggor rört sig oroande mycket.
När funktionärer i hamnkommittén undersökte saken upptäcktes att förankringen är undermålig.
Vi måste därför lägga i nya vikter och säkra samtliga bryggor med ny förtöjning.
På grund av det föreslår styrelsen att hamnavgifterna höjs med 100 kronor per bryggplats.
För att få till stånd en lösning för att skydda hamnen mot vågor och vind har styrelsen åter försökt komma i gång med den arbetsgrupp som vi fick löfte om skulle bildas tillsammans med Hammarö kommun.
Under november finns ett möte inplanerat med kommunens representanter.
Ovanstående är verkligen en riktig långkörare som vi aldrig verkar komma ”i hamn” med!

I styrelsen har vi också lagt ner mycket energi för att komma till ett resultat i uppdraget om att undersöka möjligheter att bygga fler båthus i hamnen.
Vi har också haft ett antal möten med de medlemmar som motionerade i frågan på årsmötet.
Resultatet av dessa möten och styrelsens beslut presenteras i ett separat brev i det här utskicket.

Val mött på Höstmötet, Önskar styrelsen!
Christina Palm, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

10 − 2 =