Beslut på höstmötet: avgift för båtar som ej sjösätts.

inlagd i: Avgift, Hamn, Höstmöte, Nyheter 0

Aktivt båtliv och sommarliggare i hamnen

Under 2012 hade vi 63 båtägare som inte sjösatte sina båtar, 2013 hade antalet sjunkit till
57, för att 2014 vara 51 stycken. I sommar har det varit fler mycket beroende på dåligt väder.

Flera har inte varit i sjön på många år, ett 30 tal har inte varit i sjön på mer än 5 år. Båtarna förstörs och kommer på sikt att bli ett miljöproblem, både för ägarna och för båtklubben.

I nuläget har vi underskott av båtuppställningsplatser och ny mark bereds därför för att erbjuda medlemmarna fler uppläggningsplatser.
Den nya markytan som iordningställs för båtförvaring är budgeterad till 660 000 kronor. Den förväntas ge cirka 70 vinterplatser. Att i det läget ha cirka 60 båtar på land året runt är inte försvarbart och går stick i stäv med SBS stadgar, för ett aktivt båtliv och att främja låga avgifter. Föreningens uppgift är inte att tillhandahålla plats för båtupplag där inte båtägarna ämnar använda sina båtar.

Höstmötet beslutade med hänsyn till ovanstående följande avgiftssystem för båtar som inte sjösätts.
År 1, 500 kr
År 2, 1.000 kr
År 3, 2 000 kr
År 4, 4 000 kr
År 5, 8 000 kr
Därefter kommer styrelsen att vidta åtgärder för att båten avlägsnas från hamnen.
Vinteravgiften betalar man som vanligt, 500 kr/år.

För de medlemmar som av olika skäl inte sjösätter så måste styrelsen kontaktas för att lämna dispens om det finns omständigheter som gör att man inte kan bruka båten en sommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − 8 =