SBS Avgifter 
Justerat vid höstmöte 2022

Medlemskap: 500:-
Nyckelbricka för inpassering via bom 200:-
Juniormedlemskap: 100:-
Avgift för seglarskola 300:-

Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Mastförvaring 150:-

Bryggplatser
Liten: 750:-
Mellan: 1500:- inkl. kranlyft vår och höst
Stor: 2300:- inkl. kranlyft och bogsering vår och höst

Avgift båthus 825:-

Avgift för ej sjösatta båtar:
Sommar 1, 500:-
Sommar 2, 1000:-
Sommar 3, 2000:-
Sommar 4, 4000:-
Sommar 5, 8000:-

Vinteruppläggningsplats: 550:-

Hyra Klubblokalen 1000:-
Regler för hyra av klubblokal.
1. Lokalen kan hyras endast av medlem i SBS, för större högtidsdagar.
2. Skriftlig ansökan skickas till styrelsen via e-post .I ansökan ska framgå vilken typ av tillställning det är, samt antal personer ni beräknar i lokalen.
3. Ansökan behandlas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.