SBS Avgifter 2016
Beslut taget vid höstmöte 2016
Medlemskap: 450:-
Nyckelbricka för inpassering via bom 200:-
Juniormedlemskap: 100:-

Avgift för seglarskola 200:-

Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft

Mastförvaring 100:-

Bryggplatser
Liten: 550:-
Mellan: 1300:- inkl. kranlyft vår och höst
Stor: 2100:- inkl. kranlyft och bogsering vår och höst

Avgift båthus 750:- för icke medlem 1200:-

Avgift för ej sjösatta båtar:
Sommar 1, 500:-
Sommar 2, 1000:-
Sommar 3, 2000:-
Sommar 4, 4000:-
Sommar 5, 8000:-

Vinteruppläggningsplats: 500:-

Hyra Klubblokalen 1000:-
Regler för hyra av klubblokal.
1. Lokalen kan hyras endast av medlem i SBS, för större högtidsdagar.
2. Skriftlig ansökan skickas till styrelsen via e-post .I ansökan ska framgå vilken typ av tillställning det är, samt antal personer ni beräknar i lokalen.
3. Ansökan behandlas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.