Medlemsansökan:
Skicka ett meddelande till skoghalls.batsallskap@outlook.com med följande information
(kopiera och klistra in i ditt mail så du inte missar nått):

Fullständigt namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
Båttyp, (tex. segelbåt, motorbåt, motorseglare, roddbåt, alt. Äger ingen båt.)
Båtnamn
Båtmodell
Längd, bredd, djupgående, vikt.
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Ange om du vill bli medlem och/eller Ställa sig i båtplatskö:

Nya regler kring handikapplatser
På grund av ökad efterfrågan på handikapplatser i hamnen har SBS styrelse tagit följande beslut:
Alla som önskar hyra en handikapplats i Sörvikshamnen måste ansöka hos styrelsen senast 15 mars inför varje sommarsäsong.
Detta gäller även de som tidigare haft en handikapplats.
Utifrån det behov den ansökande kan motivera kommer styrelsen besluta om fördelning av platserna.

Medlem i SBS är ett krav
Köavgiften är kr 200:-, inbetalningskort samt bekräftelse på din anmälan kommer att skickas till Dig per post.
(när inbetalning kommit oss tillhanda placeras Du i kö)

Ofullständig ansökan behandlas EJ.