Medlemsansökan:
Skicka ett meddelande med hjälp av formuläret här intill med följande uppgifter:
Fullständigt namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
Båttyp, (tex. segelbåt, motorbåt, motorseglare, roddbåt, alt. Äger ingen båt.)
Båtnamn
Båtmodell
Längd, bredd, djupgående, vikt.
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Ställa sig i båtplatskö:
Skicka ett meddelande med hjälp av formuläret här intill.

Medlem i SBS är ett krav
Köavgiften är kr 200:-, inbetalningskort samt bekräftelse på din anmälan kommer att skickas till Dig per post.
(när inbetalning kommit oss tillhanda placeras Du i kö)

Ofullständig ansökan behandlas EJ.

Medlemskap och/eller båtplatskö