Medlemsansökan:
Slicka ett mail till skoghalls.batsallskap@outlook.com
Med nedanstående innehåll:

Fullständigt namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
Båttyp, (tex. segelbåt, motorbåt, motorseglare, roddbåt, alt. Äger ingen båt.)
Båtnamn
Båtmodell
Längd, bredd, djupgående, vikt.
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer

Ofullständig ansökan behandlas EJ.

Ställa sig i båtplatskö:
Slicka ett mail till skoghalls.batsallskap@outlook.com med samma uppgifter som medlemsansökan

Medlem i SBS är ett krav
Köavgiften är kr 200:-, inbetalningskort samt bekräftelse
på Din anmälan kommer att skickas till Dig per post.
(när inbetalning kommit oss tillhanda placeras Du i kö)

Ofullständig ansökan behandlas EJ.