SBS-Medlemsmöte-2017-11-30

Ladda ner

158 Nedladdningar

Ägare: admin

Version: 1.0

BeskrivningFörhandsgranskaVersioner
SBS_Medlemsmote_2017-11-30.pdf

Sidan 1 av 2

Skoghalls Båtsällskap

Protokoll fört vid höstmöte för Skoghalls Båtsällskap, 2017-11-30 i SBS lokaler Hammarö.

Ca 45 medlemmar närvarande vid mötet.

$1
Mötet öppnas:
Ordförande Christina Palm hälsar alla välkomna till mötet.

$2
Mötet anser att kallelsen till mötet, har sänts ut i rätt tid enligt stadgarna.

$3
Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkänns.

$4
Björn Nilsek och Irene Levin Karlsson väljs av mötet att justera protokollet och som rösträknare.

$5
Budget 2018, bilaga 1.
Styrelsens förslag till budget för 2018 antas av mötet.

$6
Avgifter och hyror för 2018, bilaga 1.
Styrelsens förslag till avgifter och hyror for 2018 antas av mötet

$7
Kommande verksamhet:
Ordförande gick igenom styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2018
Beslut om Verksamhetsplan 2018:
Mötet antar den föreslagna verksamhetsplanen.
Bilaga 2.

$8
Kaffe serveras
$9 Övriga frågor:.
En fråga om klubben kan gå över till mail kommunikation med medlemmarna inför medlems- och årsmöte.
Svar: I dagsläget är inte medlemmarnas epostadresser uppdaterade i klubbens register.
John R Pettersson har lämnat ett förslag om räddningsstegar på bryggorna i hamnen.
Svar: Arbete pågår med att hitta en bra lösning, frälsarkransar är uppsatta på bryggorna.
Sidan 2 av 2
Skoghalls Båtsällskap
Fråga om båtförvaring i ”carportar” i hamnen.
Svar: Det är svårt att få ekonomi på denna lösning.
Tomas Ingvall informerade om sommarens planer på en eskader tur som planeras veckan innan midsommar. Håll utkik på SBS hemsida.

$10
Avslutning:
Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × tre =