Kicki Palm

Ordförande Hem: 054-524868 Mobil: 070-380 23 03 E-post: tantpalm57@gmail.com

Thorsten Born

Vice Ordförande Hem: 054-52 54 22 Mobil: 070-814 04 97 E-post: thorsten.born@comhem.se

Peter Lundholm

Sekreterare Hem: —— Mobil: 070-572 22 384 E-post: peterlundholm@live.se

Marie Norrby

Kassör Hem: 054-51 80 60 Mobil: ——— E-post: marie.norrby@comhem.se

Günther Krebs

Ledamot Hem: 054-52 48 68 Mobil: 070-581 42 68 E-post: camarao54@gmail.com

Ronny Persson

Ledamot Hem: 054-51 35 32 Mobil: 070-547 24 19 E-post: blyper@telia.com

Bosse Henriksson

Ledamot Hem: ————– Mobil: ————— E-post: bosse.henriksson@skatteverket.se

Marianne Stålheim

Ledamot Hem: 054-51 95 05 Mobil: ————— E-post: mariannestalheim@gmail.com

Magnus Olsson

Ledamot Hem: 054-510236 Mobil: 0703-333719 E-post: magnus@skoghall.se

Kjell Bytoft

Suppleant Hem: ———– Mobil: 070-696 69 77 E-post: kbytoft@gmail.com

Lars-Göran Kring

Suppleant Hem: 054-56 31 30 Mobil: 070-621 11 02 E-post: larsgoran.kring@telia.com

Anna-Karin Salomonsson

Suppleant Hem: ——– Mobil: ————— E-post: akosen@hotmail.com

Björn Nilsek

Suppleant Hem: — Mobil: — E-post: bjorre@msn.com

Hans-Olof Levin

Valberedning Hem: ——– Mobil: 070-243 18 58 E-post: hoa.hammaro@comhem.se

Göran Urby

Valberedning Hem: ——– Mobil: ———– E-post: goran.urby@semcon.com