Tveka inte utan ta kontakt med någon av ledarna.

Jolleledare/kontaktpersoner:
Nybörjare,  Kicki Palm 070-380 23 03 och Anders Rudfeldt 070-568 11 37
Fortsättare,  Ulf Magnusson 073-252 69 95