Tveka inte utan ta kontakt med någon av ledarna.

Jolleledare/kontaktpersoner:
Malin Molinder 072-200 72 40
Lisa Palm 070-547 15 23