JOLLESEGLING

Seglarskolan börjar tisdagen 2 maj kl 18.00
Du hittar även information om det här
Vi har nybörjargrupp, fortsättningsgrupp och tävlingsgrupp.

Tveka inte utan ta kontakt med någon av ledarna.

Anmälan till:
Martin Andersson 072 216 95 13
Anders Rudfeldt   070 568 11 37
Ulf Magnusson     073 252 69 95

Nybörjare får använda klubbens jollar utan extra kostnad.

 

Här hittar ni jolleseglarnas gamla hemsidor!
Där finns mer gammal information om tävlingar, träningar o.dyl.
Hemsidan från 2008-2016
Hemsidan fram till 2008

KÖLBÅTSSEGLING

Skoghalls Båtsällskap har inte sökt sanktion för någon
kölbåtskappsegling. Ambitionen är att få igång kappseglandet
på klubbnivå, innan större tävlingar arrangeras.