Inbjudan ShBS Vårregatta 2020

inlagd i: Regattor 0

Kappsegling:                                           Vårregatta för E-jolle, Zoom8, Laser, Optimist A och Optimist B      

Datum:                               30 maj 2020

Arrangör:                          Skoghalls Båtsällskap

1.              Regler

1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på Mörudden.

1.2       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.              Villkor för att delta

2.1       Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2                 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4                 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
                      gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

3.              Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast 2020-05-25 till mariannestalheim@gmail.com.

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsmans namn, klubb, klass och segelnummer.

3.3       Anmälningsavgiften är 100 och betalas genom bg 132-8962 eller kontant (Swish) vid registrering. 

4.              Registrering och besiktningskontroll

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 10.00 den 30 maj 2020.

5.              Tidsprogram

5.1                 Registrering                                                                    09.00-10.00

                      Skepparmöte                                                                  10.00
                      Tid för första varningssignal                                          11.00

                      Prisutdelning snarast efter sista seglingen

5.2                 Tre kappseglingar är planerade

7.              Kappseglingsområde

7.1                 Kappseglingarna genomförs vid ShBS hemmahamn, Mörudden, Hammarö

8.              Banan

8.1                 Banan är en trapetsbana med inner- och ytterloop

9.              Protester och straff

9.1       KSR Appendix P gäller.

10.            Poängberäkning

10.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.            Priser

11.1               Pokaler

12.            Övrigt

På grund av Covid-19 kommer särskilda åtgärder att behöva vidtas vid rorsmansmöte och prisutdelning för att undvika folksamlingar.

Datum: 2020-05-13

Namn: Marianne Stålheim 073-801 6254, 076-767 5055

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio − sex =