Din uppställningsplats ska vara städad innan sjösättning och vi vill uppmana alla båtägare att inte vänta för länge med att ta upp båten på hösten.

Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas.
Ta upp båten i tid!

Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft

April
27-28   Tobias Ahlborg 073-1401660                     

Maj
4-5    Joakim Beijerstam 070-5217908
11-12    Stefan Axelsson 070-3527403  
18-19    Jan Johansson 070-6843931
25-26    Thore Wennerström 073-0882550

Juni
1-2    Gunther Krebbs 070-5814268
8-9    Magnus Stenback 070-5354570
15-16   Hans Christensen 070-2414302

Extra kranförare
Thorsten Born 0708-14 04 97
Olle Rosenqvist 070-482 20 00
Bosse Hagström 070-319 44 80

Annan tid ställer alla upp i mån av tid