Vi vill uppmana alla båtägare att inte vänta för länge med att ta upp båten.
Det är därför vi har tidigarelagt upptagningshelgerna med en vecka.

Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas.
Ta upp båten i tid!

Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft

September

2 – 3 Jan Johansson 070-684 39 31
9 – 10 Magnus Stenback 070-535 45 70
16 – 17 Joacim Beierstam 070-521 79 08
23 – 24 Hans Christensen 070-241 43 02
30-1/10 Stefan Axelsson 070-352 74 03                      

Oktober

7 – 8 Günther Krebs 070-581 42 68   
14 – 15 Thore Wennerström 073-088 25 50
21 -22 Tobias Ahlborg 073-140 16 60

Extra kranförare
Thorsten Born 0708-14 04 97
Olle Rosenqvist 070-482 20 00
Bosse Hagström 070-319 44 80

Annan tid ställer alla upp i mån av tid