Båtvagn skall vara märkt med medlemsnummer.

Täckande båtförsäkring skall finnas och uppvisas på begäran.
Lyft sent på hösten skall undvikas.
Ta upp båten i tid!

Priser:
Kranlyft 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft
Traktor 300:- endast för medlem som inte har båtplats i hamnen eller extralyft

September

10 – 11 Thore Wennerström 0730-88 25 50
17 – 18 Stefan Axelsson 070-352 74 03
24 – 25 Jan Johansson 070-684 39 31

Oktober

1 – 2 Magnus Stenback 070-535 45 70
8 – 9 Joakim Beijerstam 070-521 79 08
15 – 16 Tobias Ahlborg 073-140 16 60
22 – 23 Hans Christensen 070-241 43 02
29 – 30 Günther Krebs 070-581 42 68

Extra kranförare
Thorsten Born 0708-14 04 97
Olle Rosenqvist 070-482 20 00
Bo Hagström 070-319 44 80

Annan tid ställer alla upp i mån av tid