Båtplats i Sörvikshamnen.

Hyr du båtplats av Skoghalls Båtsällskap, och tänker hyra ut i andra hand, så gäller följande:
1. Båtplatsen får inte hyras ut i andra hand utan SBS medgivande.
2. Andrahandsuthyrningen måste registreras hos oss och antecknas på originalet av hyreskontraktet.
3. Den som hyr båtplatsen i andra hand måste vara medlem i SBS, och årets medlemsavgift måste vara betald.
4. Personen som du hyr ut båtplatsen till måste stå i vår båtplatskö och ha erlagt köavgift.
5. Båten som ska ligga på båtplatsen måste vara erforderligt försäkrad.
6. Den som hyr ut sin båtplats får inte ta högre avgift för båtplatsen vid andrahandsuthyrning, än den av SBS fastställda avgiften (ej heller egna medlemsavgiften m.m.)

Det är den som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att båtvakten utförs, samt att den sköts enligt SBS vaktinstruktioner, det är förstahands hyraren som debiteras om vakt uteblir.

Åldersgränsen för att sitta vakt i hamnen är 18 år

Under säsongen utförs kontroller av båtplatser och missbruk mot SBS regler innebär uppsägning av båtplatsen.

Tänk på att man inte kan ärva en båtplats.

För närvarande är kötiden till en båtplats cirka 10 år.

Andrahandsuthyrning som inte är registrerad hos SBS leder till uppsägning av båtplatsen!

Nya regler kring handikapplatser
På grund av ökad efterfrågan på handikapplatser i hamnen har SBS styrelse tagit följande beslut:
Alla som önskar hyra en handikapplats i Sörvikshamnen måste ansöka hos styrelsen senast
15 mars inför varje sommarsäsong.
Detta gäller även de som tidigare haft en handikapplats.
Utifrån det behov den ansökande kan motivera kommer styrelsen besluta om fördelning av platserna.