SBS, medlemsenkät.

inlagd i: Hamn, Hemsida, Nyheter 2

För att få en uppfattning om SBS:s medlemmars syn på föreningens verksamhet och samtidigt ge möjlighet för medlemmarna att föra fram sina åsikter genomför vi denna medlemsundersökning i enkätform. Enkäten har skickas ut till alla medlemmar via mail och vi … Läs mer

Höstmöte 2022-11-24 kl. 19.00

Skoghalls Båtsällskap kallar till HöstmöteTorsdagen den 24 november 2022 kl 19.00 i klubblokalen Sörvikshamnen Fastställande av avgifter Beslut om budget Riktlinjer för kommande verksamhet Kaffe serveras under kvällen, Styrelsen hälsar alla välkomna! Förslag till DagordningVälkomna och mötets öppnandeKallelsens godkännandeDagordningens godkännandeJusterare … Läs mer

Protokoll från årsmötet 31/3-22

inlagd i: Årsmöte 0

Du kan ladda ner det här som pdf eller läsa det här nedan Skoghalls BåtsällskapProtokoll fört vid Årsmöte med Skoghalls Båtsällskap onsdagen den 31 mars 2022 i klubblokalen, MöruddenNärvarande: ett nittiotal medlemmar§ 1Mötets öppnandeVår ordförande Christina Palm hälsar alla medlemmar välkomna till … Läs mer

1 2 3 4 13