Höstbrev 2020

inlagd i: Årsmöte, Hamn, Höstmöte 0

Hej alla Båtvänner!

Medlemsmöten
Det här året har ju, som vi alla nog anser, inte varit som något annat år.
Coronapandemin har påverkat oss alla på olika vis och även vår verksamhet har drabbats.
Styrelsen tog beslut i våras om att skjuta upp årsmötet för 2020 och när det var dags för det uppskjutna mötet hade smittspridningen gått åt helt fel håll.
Vi beslöt därför att helt ställa in både årsmöte och höstmöte för innevarande verksamhetsår.
Vi tycker naturligtvis att det är mycket tråkigt, men vi anser det är viktigt att i alla lägen följa myndigheternas rekommendationer.
Vi kan inte garantera att deltagarantalet på mötena blir lägre än 50 personer.
Det är också svårt att möjliggöra för deltagarna att hålla avstånd till varandra i vår lokal.

Medlemmar kan hämta budgeten på SBS kansli.

Styrelse och hamnkommitté
I och med ovanstående har vi inte heller kunnat förnya styrelsen, utan styrelsen som valdes på årsmötet 2019 sitter kvar oförändrad under hela verksamhetsåret 2020.
På grund av det här har styrelsen varit återhållsamma med stora beslut som kan vara avgörande eller kostsamma för föreningen.
Driftbudgeten som bifogas i det här brevet är därför bara en budget som bygger på beslut som togs inför 2019.
Men vi har absolut inte legat på latsidan!
Vi har arbetat vidare med att genomföra aktiviteter som vi har beslutat om tidigare.
Hamnkommittén, med flera, har jobbat hårt med att färdigställa nya planer för vinteruppställning och dra fram elmatning genom hela hamnen.
Detta så att vi ska ha väl iordningställda uppställningsplatser med tillgång till el.
Med hjälp av ideellt arbete av våra duktiga hantverkare i hamnkommittén har entrén till klubblokalen snyggats upp och byggts om och därmed har vi fått en ljusare och mer välkomnande entré med nya och fräscha toaletter!

Båtbottenprojekt
Skoghalls Båtsällskap och Karlstads Segelsällskap har under 2020 deltagit i ett projekt tillsammans med Värmlands Båtförbund, med stöd av Länsstyrelsen i Värmland, för att försöka kartlägga hur båtarna i vår del av Vänern ser ut undertill med avseende på giftiga bottenfärger.
Det man först och främst fokuserar på är giftiga metaller, så som tenn, koppar och zink.
Det föreligger idag inget krav på att man sanerar båtbottnar med förhöjda värden, men sannolikheten för ett krav på sanering kommer i framtiden är stor.
I vår hamn har 100 båtar provtagits och man fann att det ser mycket bra ut.
På 48 båtar uppmättes dock halter av koppar eller zink som i skiftande nivåer överstiger rekommenderade gränsvärden.
Ägarna till dessa båtar har fått ett brev från oss och de erbjuds att delta i en upphandling av en gemensam sanering av bottenfärgen genom isblästring.
Det kommer troligen att utgå statligt bidrag med upp till 80% av kostnaden.
Vi rekommenderar därför att ni som fått erbjudandet nappar på det med tanke på vår gemensamma vattenmiljö.

Jollesegling
I sommar har vi haft ett helt fantastiskt gäng i SBS seglarskoleverksamhet! 15–20 ungdomar har seglat tillsammans på tisdagar och torsdagar och vi har haft fin sammanhållning bland både seglare, ledare och föräldrar.
Säsongen avslutades med klubbmästerskap i perfekt seglarväder, den 3:e oktober, med deltagare i tre klasser. Men trots att vi avslutat säsongen har vissa av våra seglingssugna ungdomar utnyttjat det milda höstvädret och fortsatt att segla på helgerna.
Man slutar inte att segla bara för att ledarna anser att sommaren är slut!

Arbetsdagar
Trots allt har vi genom att hålla oss till de rekommendationer som finns, med exempelvis medhavd fika utomhus, kunnat genomföra två arbetsdagar.
Vi medlemmar gjorde då tillsammans med hamnkommittén ett fantastiskt arbete med att städa upp och utföra andra arbeten i hamnen!

Västra Söön
Sommaren med Coronarestriktioner har medfört att många av oss har valt att stanna hemma på semestern och det har vi märkt av på så vis att vi har fått många nya båtägare i Vänern.
SBS har därmed fått många nya medlemmar och vi hälsar dessa välkomna till föreningen.
SBS brygga på Västra Söön har varit välbesökt av såväl våra egna medlemmar som av andra båtägare och den delen av ön har därmed varit ganska hårt belastad.
Vi får inte glömma att ön tillhör ett naturreservat och att det gäller vissa bestämmelser i ett sådant.
Bland annat ska man vara rädd om naturen och ta hänsyn till djurlivet.
Det innebär inte minst att man ska hålla rent och snyggt omkring sig, inte lämna kvar något i naturen, samt respektera att hålla låg volym under kvällar och nätter.
Sommarvädret var väl ganska skiftande, men alla vi som har båt kan ju glädjas över att vi har den här
fina möjligheten att fira semester här hemma på ett härligt vis!

Inför kommande verksamhetsår hoppas och tror vi i styrelsen att vi kan bedriva vår verksamhet, samt att kunna bjuda in till våra stadgeenliga medlemsmöten i vanlig ordning!

Vi ses i hamnen, hälsar styrelsen!
/Kicki Palm, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 4 =