Skoghalls Båtsällskap är en ideell förening i norra Vänern.
Föreningen har ca 1000 medlemmar och ett stort antal bryggplatser, vilka hyrs ut till medlemmarna.
(För närvarande har vi dessutom 230 medlemmar som står i kö i väntan på bryggplats.)
Inom hamnområdet har vi vinteruppläggningsplatser och båthus, en kran för båtlyft av de flesta fritidsbåtar och en mindre kran för master.
Vi har två sjösättningsramper, en för större båtar och en för segeljollar.

I nära anslutning till hamnen finns camping, restaurang och badplats.

Välkommen!

 

Information till er som ska gå vakt
Vaktgången börjar i år 2 maj med brygga I, du hittar en pdf fil här.
Kom i håg att vaktstugan är låst och du behöver din låstagg för att komma in i vaktstugan
Mer information finner du här