Årsmöte och höstmöte för 2020 ställs in

På grund av den osäkra utvecklingen av coronapandemin och förbudet som ännu råder i Sverige om offentliga sammankomster med fler än 50 deltagare, har SBS styrelse beslutat att såväl årsmötet som höstmötet för 2020 ställs in.
De beslut som skulle tagits på årets höstmöte skjuts fram till årsmötet 2021.


Skoghalls Båtsällskap är en ideell förening i norra Vänern.
Föreningen har ca 1000 medlemmar och ett stort antal bryggplatser, vilka hyrs ut till medlemmarna.
(För närvarande har vi dessutom 230 medlemmar som står i kö i väntan på bryggplats.)
Inom hamnområdet har vi vinteruppläggningsplatser och båthus, en kran för båtlyft av de flesta fritidsbåtar och en mindre kran för master.
Vi har två sjösättningsramper, en för större båtar och en för segeljollar.
   

I nära anslutning till hamnen finns camping, restaurang och badplats.

Välkommen!


Information till er som ska gå vakt
Vaktgången för 2020
Brygga A-G21 hittar du i länken här
Brygga G23-H hittar du i länken här
Kom i håg att vaktstugan är låst och du behöver din låstagg för att komma in i vaktstugan
Mer information finner du här