Skoghalls Båtsällskap är en ideell förening i norra Vänern.
Föreningen har ca 1000 medlemmar och ett stort antal bryggplatser, vilka hyrs ut till medlemmarna.
(För närvarande har vi dessutom 230 medlemmar som står i kö i väntan på bryggplats.)
Inom hamnområdet har vi vinteruppläggningsplatser och båthus, en kran för båtlyft av de flesta fritidsbåtar och en mindre kran för master.
Vi har två sjösättningsramper, en för större båtar och en för segeljollar.

I nära anslutning till hamnen finns camping, restaurang och badplats.

Välkommen!

SBS årsmöte för 2020 flyttas fram!
Skoghalls Båtsällskaps styrelse har beslutat att flytta fram årsmötet för år 2020.
Beslutet har fattats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med
anledning av risk för smittspridning av Coronavirus. Vi vill med detta
ställningstagande ta särskild hänsyn till våra äldre medlemmar.
Nytt datum för årsmötet är preliminärt fastställt till den 28 maj 2020.
Närmare information kommer att anslås på hamnens anslagstavlor samt på
föreningens hemsida och Facebooksida.
Styrelsen

Information till er som ska gå vakt
Vaktgången för 2020
Brygga A-G21 hittar du i länken här
Brygga G23-H hittar du i länken här
Kom i håg att vaktstugan är låst och du behöver din låstagg för att komma in i vaktstugan
Mer information finner du här